Wat is digestaat?

Digestaat is het eindproduct van de anaerobe vergisting. 
Anaerobe vergisting is een gecontroleerd zuurstofloos afbraakproces van organisch-biologisch materiaal waardoor biogas en een gehomogeniseerd product (= ruw digestaat) worden gevormd. De vergisting vindt plaats in afgesloten vergistingstanks. In Vlaanderen worden als inputstromen mest, energiegewassen en/of organisch-biologische afvalstoffen gebruikt. 

Ruw digestaat kan, wanneer is voldaan aan de certificeringsvereisten, rechtstreeks worden uitgereden als meststof, maar kent in de praktijk ook verschillende nabehandelingen waaronder scheiding, droging, biologische behandeling en filtratie. Hierdoor ontstaan verschillende eindproducten.

De verschillende eindproducten van vergisting hebben ook allemaal hun eigen karakteristieken, en door de verschillende samenstelling kunnen ze op uiteenlopende wijze worden gebruikt. 

Gedroogd digestaat heeft een aantal zeer specifieke eigenschappen, waardoor ook gebruik in particuliere tuinen en parken mogelijk wordt.

vergistingsinstallatie