Samenstelling digestaat

Digestaat is het eindproduct dat uit een vergistingsproces ontstaat. In Vlaanderen zijn er zo'n 40-tal vergisters actief die organisch-biologisch afval vergisten, al dan niet in combinatie met mest of energiegewassen.

Digestaat wordt mechanisch of biologisch nabehandeld waardoor er een gamma droge en een gamma natte producten uit ontstaan. 

 U kunt het volledige rapport hier downloaden. De getallen zijn de mediaan-waarden.